Header Image

Registraties en lidmaatschap

Ik ben geregistreerd lid van:

  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer 9010.
  • De vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk (VPMW).
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentienummer 200543R.

           

De opleiding die ik heb gevolgd is NLQF en EQF ingeschaald op kwalificatiekader niveau 6 en erkend door de Plato Universiteit in Leiden.
Daarnaast is de opleiding als eerste in Nederland , Europees erkend.

AGB-Code van de praktijk: 90066227
AGB-Code Zorgverlener: 90107008

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.
De Geschillencommissie van de NFG
Per 1 januari 2017 zal er een Wkkgz-proof geschillencommissie actief zijn. Vanaf 1 januari 2021 is dit geregeld via CAM COOP. CAM COOP is aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Ik voldoe aan de eisen die worden gesteld door de overheid.                                                          

Top