Privacy policy website

Privacy policy website, versie: 20201005

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.aliesvanblanken.nl bezoekt.

1.       Beheer

De website www.aliesvanblanken.nl is eigendom van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut en staat onder beheer van Antagonist de contactgegevens van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut zijn te vinden op voornoemde website.

2.      Gegevens van bezoekers

  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.aliesvanblanken.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Antagonist zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut.

3.      Cookies

  1. www.aliesvanblanken.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.aliesvanblanken.nlde bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. www.aliesvanblanken.nlmaakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4.       Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5.       Disclaimer

Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6.       Gegevens die door de klant verstrekt worden                                                               

Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het verwerken van de bestelling/diensten.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de diensten die Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut levert.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan  Alies van Blank Psychosociaal Therapeut denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  4. Gegevens die door de klant aan van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.                                                                                                  

7.       Beveiliging

 De gegevens die de klant aan Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

8.       Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut. Ook kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door van Alies van Blanken Psychosociaal Therapeut voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Top