Header Image

Omgaan met een laag zelfbeeld

We kennen allemaal wel van die momenten dat we ons niet zo zeker voelen en we niet lekker in ons vel zitten. Momenten waarop je veel zelfkritiek hebt en je weinig zelfvertrouwen hebt.
Als je er vaak last van hebt en het heeft veel impact op je leven, dan kan je gevangen komen te zitten in die negatieve gedachten.

Wat zijn de kenmerken van een laag zelfbeeld:

  • Je bent erg vaak negatief over jezelf. Je vergelijkt jezelf met anderen en denkt dat anderen negatief over je denken.
  • Je vindt jezelf niet belangrijk en hebt vaak negatieve gevoelens over je prestaties.
  • Je wilt graag horen dat de dingen die je doet goed gaan, en vindt het moeilijk kritiek te ontvangen.
  • De kritiek maakt dat je negatief over jezelf denkt, en zo is de cirkel rond.


Wat kan ik voor jou betekenen?

Een laag zelfbeeld is niet onveranderlijk. Stap voor stap kun je je lage zelfbeeld omzetten in een positief zelfbeeld, en zo werken aan meer zelfvertrouwen.

Als je vragen hebt of meer informatie wil over dit onderwerp, neem dat contact op voor een afspraak.

Waar komt een laag zelfbeeld vandaan?

Het ontstaan van een laag zelfbeeld is vaak een combinatie van een aantal factoren. Een gebrek aan waardering, een gemis aan of gebrek aan veiligheid, kritische ouders of te maken hebben gehad met ervaringen van pestgedrag kunnen de oorzaak zijn van een laag zelfbeeld.
Het is niet zo dat een mens ter wereld komt met een laag zelfbeeld, dat is iets wat zich ontwikkeld.
De omgeving heeft invloed op het (lage) zelfbeeld. Als ouders bijvoorbeeld negatief zijn over zichzelf is dat iets wat een kind overneemt. Maar ook als ouders veel verwachten van een kind en negatieve uitlatingen krijgt op zijn gedrag kan dit invloed hebben op het zelfbeeld.

Verband tussen je zelfbeeld en zelfvertrouwen

Het zelfbeeld wat je hebt heeft effect op je zelfvertrouwen.
Als je een laag zelfbeeld hebt, is er een grote kans dat dit invloed heeft op het ontplooien van activiteiten of initiatieven.
Je hebt geen vertrouwen in het feit dat wat je onderneemt zal lukken, en je twijfelt aan je capaciteiten of vaardigheden.
Het is van belang om een gebrek aan zelfvertrouwen aan te pakken om zo weer meer open en positief in het leven te kunnen staan. Een gevoel van zelfvertrouwen heeft een groot effect op allerlei aspecten in het leven en functioneren. Dit zal op zijn beurt ten goede komen aan het zelfbeeld.

Therapie

In de therapie leer je hoe je kunt omgaan met een laag zelfbeeld. Ik wil je graag helpen om samen uit te zoeken waar je lage zelfbeeld ontstaan is, en hoe je het lage zelfbeeld kunt omzetten naar een positiever zelfbeeld waardoor je meer zelfvertrouwen zult krijgen.

Het is van belang om te leren wat het verschil is tussen wat je denkt over jezelf (de zogenaamde belemmerende overtuigingen) en wat de innerlijke criticus hierin betekent.
Of anders gezegd: Je bent niet wat je denkt!

In de therapie leer je hoe je kunt omgaan met een laag zelfbeeld. Ik wil je graag helpen om samen uit te zoeken waar je lage zelfbeeld ontstaan is, en hoe je het lage zelfbeeld kunt omzetten naar een positiever zelfbeeld waardoor je meer zelfvertrouwen zult krijgen.

Het is van belang om te leren wat het verschil is tussen wat je denkt over jezelf (de zogenaamde belemmerende overtuigingen) en wat de innerlijke criticus hierin betekent.
Of anders gezegd: Je bent niet wat je denkt!

Top