Header Image

Omgaan met communicatie

Het belangrijkste probleem in communicatie is dat we niet luisteren om te begrijpen, maar dat we luisteren om te antwoorden. (Steven R. Covey)
Elke dag communiceren we met elkaar. Toch lukt het niet altijd om dat wat we bedoelen goed over te brengen, zelfs al hebben we de beste intenties.
Hoe komt het toch dat onze communicatie soms zo moeizaam verloopt?
Dit kan met veel aspecten te maken hebben. Het kan liggen aan de verwachtingen die je van de ander hebt, je woordkeus, je non-verbale taal, en met interne en/of externe ruis.
Soms kan er al door kleine inzichten en veranderingen in je manier van communiceren veel veranderen.

Wat kan ik voor jou betekenen?

Als jij ook begeleiding wil in het veranderen van je manier van communiceren, of vragen hebt over (effectieve) communicatie? Neem gerust contact met mij op.

Communiceren is interactie

Communicatie is een belangrijk aspect in ons leven, en heeft een duidelijke functie. Of het nu gaat om communicatie op je werk, met je partner/relatie, of met je kinderen.
Communicatie maakt het mogelijk je behoeftes uit te drukken. Het is een steunpilaar voor het goed laten werken van een relatie.
In elke relatie kan er in plaats van communicatie ‘miscommunicatie‘ optreden door bijvoorbeeld te snel invulling te geven aan wat de ander zegt.
Het is niet voor niets dat ‘miscommunicatie’, oftewel een ineffectieve manier van communicatie, een van de belangrijkste redenen is van relatieproblemen.

Wat kan helpen is om goed door te vragen om zeker te weten of wat er gezegd wordt overeen komt met wat jij denkt.
Respect, goed luisteren, begrip en het invoelend vermogen zijn basiswaarden voor een goede communicatie.

Wil je naar aanleiding van je ervaringen met communicatie of het lezen van dit stuk je communicatie onder de loep nemen?
Of ondervind jij regelmatig misverstanden in de communicatie met de ander?
In de gesprekken kijken we samen hoe je communiceert en waar de eventuele valkuilen zitten. Het kan helpen om te leren hoe je deze valkuilen of minder effectieve patronen kunt omzetten in effectieve vormen van communicatie. Ik wil je daar graag bij ondersteunen.

Top