Header Image

Kosten en vergoedingen

Tarieven particulieren

Een kennismakingsgesprek (45 minuten) is gratis en vrijblijvend.

Individuele consulten kosten €80,- per uur.
Een consult met twee personen is €120,- (75 minuten)

Ik ben geregistreerd lid van:
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) : 9010
De vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk (VMPW)

Omdat ik het belangrijk vind in mijn vak om ook mensen die minder mobiel zijn te kunnen bereiken, zoals bijv. mensen met een lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen, bied ik ook huisbezoeken aan.
De reiskosten zullen in rekening worden gebracht.

Mocht je verhinderd zijn dan graag 24 uur van tevoren bericht. In andere gevallen wordt het consult in rekening gebracht.

Soms zijn werkgevers bereid de kosten van therapie te vergoeden. Bijvoorbeeld als het onderdeel uitmaakt van een re-integratietraject.
Ook is er soms vergoedingen vanuit een loopbaanbudget/opleidingsbudget, of arbeidsvoorwaardentraject.
Het is raadzaam om te informeren bij je HRM-manager of werkgever naar de eventuele vergoedingen.

VERGOEDINGEN

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van de) kosten van counseling/psychosociale therapie als je aanvullend verzekerd bent. Deze vergoedingen komen niet ten laste van het eigen risico.

Vraag jouw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding.
Je bent zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding bij je zorgverzekeraar.

 

In de link vind je een overzicht van vergoeding per zorgverzekering.

Top